TRANG TIỆN ÍCH VẬN HÀNH, NHÂN SỰ

thông báo nghỉ, thêm giờ

Điền form dưới đây để thông báo nghỉ. Tính công làm thêm giờ. Nếu Form không hiện. Nhấn nút mở form trực tiếp phía dưới

MỞ TRỰC TIẾP

nhật ký XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

Nhập theo từng ngày, upload ảnh các đơn hàng