Thức uống hữu cơ từ yến mạch Oatsome, vị nguyên bản Original